Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Basisschool ‘Op de 10 Bunder’ ligt in Wijlre, een woonkern die behoort tot de gemeente Gulpen-Wittem. Wijlre ligt midden in het  Zuid-Limburgse heuvelland aan de oevers van de Geul en is omringd met beboste hellingen, weiden en akkers.  De school is rustig gelegen in de woonkern.

Onze school is ontstaan in 1972 uit een fusie van twee voormalige lagere scholen (de jongens– en de meisjesschool), waar in 1983 nog een kleuterschool aan toegevoegd werd.

Bij de intrek in ons oude schoolgebouw en de samenvoeging van de jongens- en meisjesschool werd gezocht naar een nieuwe naam voor de school. Kinderen en ouders konden voorstellen inzenden en uiteindelijk werd gekozen voor de naam:

'Op de Tien Bunder'.

Deze naam herinnert aan de tijd van weleer, toen op de plek van de school landbouwakkers lagen van ongeveer 10 bunder groot (een bunder is een oude oppervlaktemaat van ongeveer dezelfde grootte als een hectare). Daarmee blijft een stukje agrarisch verleden leven in de naam van de school.

In augustus 2013 is er naast ons oude gebouw een nieuwe school gebouwd. Dit werd noodzakelijk vanwege de leeftijd van het gebouw, de daling in leerlingaantal maar ook vanwege de nieuwe onderwijsmethoden die in onze school in gebruik zijn.

Bij het betrekken van de nieuwbouw is onze naam weliswaar hetzelfde gebleven, maar is de schrijfwijze veranderd; Tien werd 10. Tevens is het logo in een nieuw modern jasje gestoken, uitgaande van een speels karakter, een heldere, eenvoudige en warme uitstraling.

De elementen uit het logo zijn als volgt te omschrijven:

  • het kader staat voor de oude oppervlakte maat: bunder.
  • het gezicht staat voor: het kind dat centraal staat
  • de lach toont het plezier in het leren aan en geeft aan dat het kind zich veilig kan) voel(en)t.
  • de schrijfletter is een vrije vertaling van het lees- en schrijfonderwijs.
  • het cijfer 10 staat voor het rekenonderwijs, waardering, kwaliteit en 'alles eruit halen wat er in zit'.
  • de kleur oranje zorgt voor een warme uitstraling en ligt in de lijn van de kleuren in de architectuur van de nieuwe school.
Logo op de 10 bunder

Verreweg de meesten van onze leerlingen wonen in Wijlre en de daarbij behorende buurtschappen; daarmee heeft de school een duidelijke sociale functie binnen de woongemeenschap waar ze deel van uitmaakt. Onze school heeft een gemêleerde leerlingenpopulatie; de meeste kinderen komen uit gezinnen die van oudsher in de regio wonen en behoren tot dialectsprekende groep Limburgers.

Al zijn in de laatste jaren ook steeds meer gezinnen van buiten Limburg in Wijlre komen wonen.