Schooltijden en vakanties

Bij basisschool Op de 10 Bunder gaan elke werkdag de poorten van het schoolhek open om 8.15 uur. Dan mogen de leerlingen naar binnen komen. Om 8.25 uur gaat de eerste bel als teken dat we ons klaar maken om met de les te kunnen beginnen om 8.30 uur. Dan klinkt ook de 2e bel.

De schooltijden van het continu rooster zijn:
groep 1 t/m 8
maandag t/m vrijdag: 8.30 uur - 14.00 uur

De vakanties en vrije dagen worden per schooljaar vastgesteld. De zomervakantie wordt door het ministerie van onderwijs bepaald, waarbij een landelijke spreiding wordt beoogd (niet alle regio’s in dezelfde periode). Voor de overige data van vakanties conformeren wij ons aan het regionale vakantierooster. De extra vrije dagen kan de school zelf bepalen met instemming van de MR.

Overige vakanties en vrije dagen schooljaar 2023-2024:

Vakanties voor alle leerlingen (groepen 1 t/m 8)
Zomervakantie: maandag 8 juli t/m zondag 18 augustus 2024

Vrije dagen voor alle leerlingen (groepen 1 t/m 8)
Studiedag: maandag 10 juni 2024
Studiedag: dinsdag 11 juni 2024
Studiedag: woensdag 12 juni 2024
Studiedag: donderdag 13 juni 2024
Studiedag: vrijdag 14 juni 2024

Afwijkende schooltijden voor alle groepen van 08.30 tot 12.30 uur
Studiemiddag: vrijdag 5 juli 2024

Vakanties en vrije dagen nieuwe schooljaar 2024-2025:

Vakanties voor alle leerlingen (groepen 1 t/m 8)
Herfstvakantie: maandag 21 oktober t/m zondag 27 oktober 2024
Kerstvakantie: maandag 23 december 2024 t/m zondag 5 januari 2025
Voorjaarsvakantie: maandag 3 maart t/m zondag 9 maart 2025
Meivakantie: maandag 21 april t/m zondag 4 mei 2025
Zomervakantie: maandag 7 juli t/m zondag 17 augustus 2025

Vrije dagen voor alle leerlingen (groepen 1 t/m 8)
Studiedag: vrijdag 20 september 2024
Studiedag: vrijdag 6 december 2024
Studiedag: maandag 3 februari 2025
Studiedag: dinsdag 4 februari 2025
Studiedag: woensdag 16 april 2025
Paasmaandag: maandag 21 april 2025 (valt in de meivakantie)
Koningsdag: zondag 27 april 2025 (valt in de meivakantie)
Bevrijdingsdag: maandag 5 mei 2025 (valt net na de meivakantie)
Hemelvaart: donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2025
Studiedag: maandag 2 juni 2025
Studiedag: dinsdag 3 juni 2025
Studiedag: woensdag 4 juni 2025
Studiedag: donderdag 5 juni 2025
Studiedag: vrijdag 6 juni 2025
Pinkstermaandag: maandag 9 juni 2025

Afwijkende schooltijden voor alle groepen van 08.30 tot 12.30 uur
Studiemiddag: vrijdag 18 oktober 2024
Studiemiddag: vrijdag 20 december 2024
Studiemiddag: vrijdag 28 februari 2025
Studiemiddag: vrijdag 18 april 2025
Studiemiddag: vrijdag 4 juli 2025

Verlofaanvraag:
Verlof kunt u aanvragen bij de administratief medewerkster. Zij zal dit voorleggen aan de directie middels een daarvoor bestemd formulier dat u op school kunt krijgen en tevens hieronder kunt downloaden. De directie zal dan aan de hand van de daarvoor geldende regels een besluit nemen. Deze regels kunt u hier nalezen: regelingen rond schooltijden en vakanties.

De administratief medewerkster zal de terugkoppeling van de directie met u afhandelen.

Formulier verlofaanvraag

Folder met informatie rondom verlofregeling