Schooltijden en vakanties

Bij basisschool Op de 10 Bunder gaan elke werkdag de poorten van het schoolhek open om 8.15 uur. Dan mogen de leerlingen naar binnen komen. Om 8.25 uur gaat de eerste bel als teken dat we ons klaar maken om met de les te kunnen beginnen om 8.30 uur. Dan klinkt ook de 2e bel.

De schooltijden van het continu rooster zijn:
groep 1 t/m 8
maandag t/m vrijdag: 8.30 uur - 14.00 uur

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2023-2024:
De vakanties en vrije dagen worden per schooljaar vastgesteld.
De zomervakantie wordt door het ministerie van onderwijs bepaald, waarbij een landelijke spreiding wordt beoogd (niet alle regio’s in dezelfde periode). Voor de overige data van vakanties conformeren wij ons aan het regionale vakantierooster. De extra vrije dagen kan de school zelf bepalen.

Vakanties voor alle leerlingen (groepen 1 t/m 8)

Herfstvakantie                      maandag 16 oktober t/m zondag 22 oktober 2023
Kerstvakantie                       maandag 25 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie                maandag 12 februari t/m zondag 18 februari 2024
Meivakantie                          maandag 29 april t/m zondag 12 mei 2024 
Zomervakantie                     maandag 8 juli t/m zondag 18 augustus 2024

Vrije dagen voor alle leerlingen (groepen 1 t/m 8)
Studiedag:                             maandag 25 september 2023
Studiedag:                             woensdag 8 november 2023
Studiedag:                             donderdag 30 november 2023
Studiedag:                             maandag 19 februari 2024
Studiedag:                             maandag 18 maart 2024
Studiedag:                             dinsdag 19 maart 2024
Paasmaandag:                      maandag 1 april 2024
Studiedag:                             dinsdag 9 april 2024
Koningsdag:                          zaterdag 27 april 2024 (valt in de meivakantie)
Bevrijdingsdag:                      zondag 5 mei 2024 (valt in de meivakantie)
Hemelvaart:                           donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024 (valt in de meivakantie)
Pinkstermaandag:                 maandag 20 mei 2024
Studiedag:                             dinsdag 21 mei 2024
Studiedag:                             maandag 10 juni 2024
Studiedag:                             dinsdag 11 juni 2024
Studiedag:                             woensdag 12 juni 2024
Studiedag:                             donderdag 13 juni 2024
Studiedag:                             vrijdag 14 juni 2024

Afwijkende schooltijden voor alle groepen van 08.30 tot 12.30 uur
Studiemiddag:                     vrijdag 13 oktober 2023
Studiemiddag:                     vrijdag 22 december 2023
Studiemiddag:                     vrijdag 9 februari 2024
Studiemiddag:                     vrijdag 26 april 2024
Studiemiddag:                     vrijdag 5 juli 2024

Verlofaanvraag:
Verlof kunt u aanvragen bij de administratief medewerkster. Zij zal dit voorleggen aan de directie middels een daarvoor bestemd formulier dat u op school kunt krijgen en tevens hieronder kunt downloaden. De directie zal dan aan de hand van de daarvoor geldende regels een besluit nemen. Deze regels kunt u hier nalezen: regelingen rond schooltijden en vakanties.

De administratief medewerkster zal de terugkoppeling van de directie met u afhandelen.

Formulier verlofaanvraag

Folder met informatie rondom verlofregeling