Missie en visie

Visie

Missie en Visie Basisschool Op de 10 Bunder

Missie

Kinderen groeien bij Basisschool Op de 10 Bunder uit tot zelfbewuste wereldburgers, die eigen keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen. Op onze school stimuleren we samenwerken en hebben we bewust oog voor elkaar - voor onze omgeving, onze klasgenoten, de leerkracht én ouders. Door te zien, te raken en te luisteren zijn we in harmonie.

Visie

Elk kind mag stralen

Ook al is iedereen anders, ook al verschillen tempo’s, niveaus en talenten - wij zorgen voor onderwijs en omgang op maat. We bevorderen een energieke, gemotiveerde werkhouding en zelfvertrouwen. Voeden de nieuwsgierigheid en stimuleren daarmee de verwondering. Daardoor kan ieder kind zich op zijn eigen unieke manier ontwikkelen. Zo kan elk kind stralen.

Kennis en emotie in balans

Op onze school vinden we goed onderwijs belangrijk, maar het draait niet alleen om cijfers en letters. Kinderen ontwikkelen zich ook emotioneel en sociaal. Aan de hand van thema’s kun je ontdekkend leren en je zintuigen stimuleren. Dankzij een dagelijks moment van bewuste aandacht voor het hier en nu – een ‘mindful momentje’ – kun je je beter focussen en kom je in contact met je eigen emoties. Daardoor maak je makkelijker vrienden, voel je mee met anderen, motiveer je jezelf en lach je om jezelf.

Leerlingen zelf aan het roer

We willen dat leerlingen zelf (pro)actief keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen, kansen benutten en problemen oplossen. Daarvoor is het belangrijk dat je jezelf goed kent. Want met een reëel zelfbeeld is het makkelijker om jezelf te accepteren en te verbeteren. Tijdens kindgesprekken leren we ze evalueren, reflecteren, feedback geven en ontvangen. Daarmee kan elke leerling zelf aan het roer staan.

Leren in de 21ste eeuw

In de maatschappij van nu draait het om samenwerken, kritisch en creatief denken. Ook zijn kennis van techniek en ict steeds belangrijker. Met deze vaardigheden bereiden we kinderen goed voor op de toekomst. We maken ze hiermee bekend én we maken ze bewust van de manier waarop ze leren. We bieden een leeromgeving die past bij deze tijd. Een omgeving die kinderen inspireert en prikkelt om iets te onderzoeken. Zo maken we leren uitdagend en betekenisvol.

Samen maken wij het verschil

Tijdens hun schooltijd groeien kinderen naar volwassenheid. Maar leren en groeien lukt pas écht als we daar samen onze schouders onder zetten: leerlingen, team en zeker ook ouders. We stimuleren interactie, we inspireren elkaar en delen ervaringen. Met samenwerking en onderlinge saamhorigheid maken we op Basisschool Op de 10 Bunder het verschil.