Oudervereniging

Oudervereniging

De 'Katholieke Oudervereniging Wijlre' (KOW) is de oudervereniging verbonden aan basisschool 'Op de 10 Bunder'.

Als uw kind op onze school is ingeschreven bent u als ouders automatisch lid van onze oudervereniging, de K.O.W. (Katholieke Oudervereniging Wijlre).

Doelen van de KOW zijn:

  • Bevorderen van de contacten tussen ouders en school.
  • Opkomen voor de belangen van ouders en leerlingen.
  • Ondersteunen van diverse activiteiten zoals vieringen en schoolevenementen.

Het bestuur van de K.O.W., ook wel de Ouderraad genoemd, heeft regelmatig overleg met de schoolleiding en met de MR De Ouderraad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Deze vergaderingen, die in SchouderCom vermeld staan, zijn toegankelijk voor alle ouders.

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering voor alle ouders legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid, de ontplooide activiteiten en daarmee samenhangende financiën.

Vanuit de ouderraad is er voor één bepaalde groep een contactouder, om de leerkracht te ondersteunen tijdens activiteiten voor die groep.

Als u interesse hebt voor de ouderraad, woon dan eens een vergadering bij. U kunt altijd contact opnemen met een van de ouderraadsleden.

De oudervereniging, bestaande uit ouders van onze leerlingen, organiseert en voert (mede) de extra activiteiten uit voor de leerlingen van onze school zoals het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, het carnavalsfeest, de sportdag enz. Vanaf schooljaar 2020-2021 sluit de eventmanager aan als contactpersoon van de school.

Correspondentie met de Oudervereniging kan naar het secretariaat van de K.O.W. worden verzonden: Tienbundersweg 1, 6321 CP Wijlre, t.a.v. Secretaris KOW Op de 10 Bunder.