Mindfulness

Mindfulness

Op basisschool Op de 10 Bunder besteedt elke groep dagelijks kort aandacht aan mindfulness. Dit kan in de vorm van een les zijn, maar ook met een korte oefening om bijvoorbeeld nieuwe energie te krijgen of juist innerlijke rust. Onderwerpen die aan bod komen: waarnemen, gevoelens en gedachtes, acceptatie van jezelf en de ander. Het doel is dat leerlingen meer rust ervaren, effectiever werken, lekker in hun vel zitten en zonder oordeel reageren.

Mindfulness is een vorm van oefening in concentratie, aandacht en bewustzijn. Leren stilstaan in het hier en nu en aandacht hebben voor wat je waarneemt. Maar ook vanuit een open houding waarnemen wat er gebeurt om je heen en dat zonder oordeel beleven. Dus niet meteen iets willen veranderen of ergens op reageren.

De slogan van basisschool Op de 10 Bunder ‘Jij doet ertoe!’ sluit naadloos aan bij het gedachtegoed van mindfulness. Op onze school willen wij dat leerlingen zelf (pro)actief keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen, kansen benutten en problemen oplossen. Daarvoor is het belangrijk dat je jezelf goed kent. Met een reëel zelfbeeld is het makkelijker om jezelf te accepteren en te verbeteren. De oefeningen van mindfulness helpen hierbij, want bij mindfulness gaat het om het accepteren van de ander en jezelf.

Daarnaast willen wij op onze school dat kennis en emoties in balans zijn bij leerlingen. Dankzij een dagelijks moment van bewuste aandacht voor het hier en nu kun je je beter focussen en kom je in contact met je eigen emoties. ‘Daardoor maak je makkelijker vrienden, voel je met anderen mee, motiveer je jezelf en lach je om jezelf’. Mindfulness is daarmee dan ook zeker een goede aanvulling op de bestaande methode voor sociaal-emotionele vorming.

Bekijk de video 'mindfulness positief voor sociaal klimaat in de klas'