Stichting kom Leren

Basisschool Op de 10 Bunder maakt deel uit van Stichting kom-Leren. De onderwijsstichting telt twintig basisscholen in Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Valkenburg aan de Geul. Zo’n 300 medewerkers verzorgen hier onderwijs aan 3.600 leerlingen.


In Stichting kom Leren zijn katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs verenigd. Verscheidenheid van onze scholen vinden wij een groot goed, omdat dat aan ouders de mogelijkheid biedt een school te kiezen met een profiel dat aansluit bij hun opvattingen over opvoeding en onderwijs.


Het bestuur en medewerkers staan samen voor goed onderwijs. We zijn voortdurend op zoek naar verbetering en innovatie. Bovenschoolse samenwerking en kennisdeling stimuleren we. Zo kunnen we de professionaliteit en de hoge (onderwijs)kwaliteit blijven bieden. Nu én in de toekomst.

 

 

Wilt u meer weten over de missie en visie van de St. kom Leren klik dan hier: strategisch beleidsplan stichting kom Leren

 

strategisch beleidsplan

 

College van Bestuur
Het College van Bestuur is het bestuur van de stichting en werkgever van alle medewerkers. Het College van Bestuur legt in eerste instantie verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is de werkgever van het College van Bestuur en houdt toezicht op het functioneren van het college. 

 

Bestuursbureau
Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur, de schooldirecties en de andere geledingen binnen de stichting. Daarbij vormt het ontwikkelen en uitvoeren van beleid met betrekking tot de diverse beleidsterreinen van de stichting de hoofdtaak. De bedrijfsvoering van het Bestuursbureau valt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van het College van Bestuur. 


Klik hier om naar de website van de Stichting kom Leren te gaan: www.kom-leren.nl

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren