Stichting kom Leren

Stichting kom Leren


Basisschool Op de 10 Bunder maakt deel uit van Stichting kom Leren. De onderwijsstichting telt twintig basisscholen in Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Valkenburg aan de Geul. Zo’n 300 medewerkers verzorgen hier onderwijs aan 3.600 leerlingen.

In Stichting kom Leren zijn katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs verenigd. Verscheidenheid van onze scholen vinden wij een groot goed, omdat dat aan ouders de mogelijkheid biedt een school te kiezen met een profiel dat aansluit bij hun opvattingen over opvoeding en onderwijs.

Het bestuur en medewerkers staan samen voor goed onderwijs. We zijn voortdurend op zoek naar verbetering en innovatie. Bovenschoolse samenwerking en kennisdeling stimuleren we. Zo kunnen we de professionaliteit en de hoge (onderwijs)kwaliteit blijven bieden. Nu én in de toekomst.

 

Wilt u meer weten over de missie en visie van de St. kom Leren klik dan hier: strategisch beleidsplan stichting kom Leren

 

strategisch beleidsplan

 

College van Bestuur
Het College van Bestuur is het bestuur van de stichting en werkgever van alle medewerkers. Het College van Bestuur legt in eerste instantie verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Leden van het College van Bestuur: 
de heer mr. Peter Groos (voorzitter)
de heer Johan Linckens (lid)

 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is de werkgever van het College van Bestuur en houdt toezicht op het functioneren van het college. 

Leden van de Raad van Toezicht:

dhr. P. Vossen (voorzitter)
dhr. E. Debie (lid)
dhr. H. Mulder (lid)
dhr. mr. M. Hukkelhoven (lid)
mevr. drs. R. van Zutphen (lid)
 

Bestuursbureau
Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur, de schooldirecties en de andere geledingen binnen de stichting. Daarbij vormt het ontwikkelen en uitvoeren van beleid met betrekking tot de diverse beleidsterreinen van de stichting de hoofdtaak. De bedrijfsvoering van het Bestuursbureau valt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van het College van Bestuur. 
Medewerkers van het Bestuursbureau:
mr. Rutger Bronsveld, Coördinerend beleidsmedewerker

Cindy Passau, Bestuurssecretaresse

Pascalle van den Toren, Baliemedewerker

mr. Anke Perey, Beleidsmedewerker Personeel

Veroniek Gevers, Stafmedewerker Personeel

Iris Smeets-Lahey, Stafmedewerker Personeel

Eva Fiere, Administratief medewerker Personeel

Anke Willems, Beleidsmedewerker Financiën/Controller

Roy Meusen, Stafmedewerker Financiën

Arno Schreuders, Beleidsmedewerker Facilitair

Elwin Dittmar, Externe medewerker Huisvesting

Jannie Sarton, Beleidsmedewerker Passend Onderwijs

Anouk Husson, Coördinator kom Leren Academie, Bovenschools schoolopleider, Projectleider Zij-instroom- en deeltijdtrajecten

Peter Otermans, Coördinator kom Leren Academie

 


 Klik hier om naar de website van de Stichting kom Leren te gaan: www.kom-leren.nl

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren