Schooltijden en vakanties

Klik op de link om naar de Regeling rondom schooltijden en vakanties te gaan: Regelingen rond schooltijden en vakanties.pdf

 

Bij basisschool Op de 10 Bunder gaan elke werkdag de poorten van het schoolhek open om 8.15 uur. Dan mogen de leerlingen en ouders naar binnen komen. Om 8.25 uur gaat de eerste bel als teken dat we ons klaar maken om met de les te kunnen beginnen om 8.30 uur. Dan klinkt ook de 2e bel. 

 

De schooltijden zijn:

 

groep 1 t/m 4

maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 uur - 14.45 uur

woensdag en vrijdag:                     8.30 uur - 12.30 uur

 

groep 5 t/m 8

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur - 14.45 uur

woensdag:                                                  8.30 uur - 12.30 uur

 

 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2019-2020:

De vakanties en vrije dagen worden per schooljaar vastgesteld.

De zomervakantie wordt door het ministerie van onderwijs bepaald, waarbij een landelijke spreiding wordt beoogd (niet alle regio’s in dezelfde periode). Voor de overige data van vakanties conformeren wij ons aan het regionale vakantierooster.

De extra vrije dagen kan de school zelf bepalen.

 

Vakanties voor alle leerlingen (groepen 1 t/m 8)

 

Herfstvakantie:                14 t/m 18 oktober 2019

Kerstvakantie:                  23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Carnavalsvakantie:          24 t/m 28 februari 2020

Meivakantie:                    20 april t/m 1 mei 2020

Zomervakantie:               13 juli t/m 21 augustus 2020

 

Vrije dagen voor alle leerlingen ( groepen 1 t/m 8)

 

Studiedag:                        maandag 30 september 2019

Studiedag:                        vrijdag 15 november 2019

Studiedag:                        vrijdag 6 december 2019

Studiedag:                        dinsdag 4 februari 2020

Paasmaandag:                 maandag 13 april 2020

Studiedag:                        maandag 4 mei 2020 

Bevrijdingsdag:                 dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaart:                      donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020

Pinkstermaandag:            maandag 1 juni 2020 

Kermismaandag:              maandag 8 juni 2020

Studiedag:                        woensdag 17 juni 2020

 

Vrije middagen groepen 1 t/m 4

 

Donderdagmiddag           5 december 2019

Maandagmiddag              9 maart 2020

Maandagmiddag              30 maart 2020

 

Vrije middagen groepen 5 t/m 8

 

Vrijdagmiddag                  11 oktober 2019

Vrijdagmiddag                  31 januari 2020

Vrijdagmiddag                  21 februari 2020

 

Afwijkende schooltijden voor alle groepen van 08.30 tot 14.45 uur

 

Schoolbeginfeest:           vrijdag 23 augustus 2019

Schooleindfeest:             vrijdag 10 juli 2020

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren