Schooltijden en vakanties

Bij basisschool Op de 10 Bunder gaan elke werkdag de poorten van het schoolhek open om 8.15 uur. Dan mogen de leerlingen naar binnen komen. Om 8.25 uur gaat de eerste bel als teken dat we ons klaar maken om met de les te kunnen beginnen om 8.30 uur. Dan klinkt ook de 2e bel. 

 

De schooltijden van het continu rooster zijn:

 

groep 1 t/m 8

maandag t/m vrijdag: 8.30 uur - 14.00 uur

 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022:

De vakanties en vrije dagen worden per schooljaar vastgesteld.

De zomervakantie wordt door het ministerie van onderwijs bepaald, waarbij een landelijke spreiding wordt beoogd (niet alle regio’s in dezelfde periode). Voor de overige data van vakanties conformeren wij ons aan het regionale vakantierooster.

De extra vrije dagen kan de school zelf bepalen.

 

Vakanties voor alle leerlingen (groepen 1 t/m 8)

Herfstvakantie                    maandag 25 oktober t/m zondag 31 oktober
Kerstvakantie                     maandag 27 december t/m zondag 9 januari
Voorjaarsvakantie              maandag 28 februari t/m zondag 6 maart
Meivakantie                        maandag 25 april t/m zondag 8 mei
Zomervakantie                   maandag 25 juli t/m zondag 4 september

 

Vrije dagen voor alle leerlingen (groepen 1 t/m 8)

Studiedag:                          maandag 13 september 2021

Studiedag:                          woensdag 10 november 2021

Studiedag:                          maandag 6 december 2021

Studiedag:                          vrijdag 24 december 2021

Studiedag:                          maandag 21 februari 2022

Studiedag:                          vrijdag 15 april 2022

Paasmaandag:                   maandag 18 april 2022

Koningsdag:                       woensdag 27 april 2022 (valt in de meivakantie)

Bevrijdingsdag:                  donderdag 5 mei 2022 (valt in de meivakantie)

Hemelvaart:                       donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022

Pinkstermaandag:              maandag 6 juni 2022

Studiedag:                          dinsdag 7 juni 2022

Studiedag:                          woensdag 8 juni 2022

Studiedag:                          donderdag 9 juni 2022

Studiedag:                          vrijdag 10 juni 2022

 

Afwijkende schooltijden voor alle groepen van 08.30 tot 12.30 uur

Studiemiddag:                   vrijdag 22 oktober 2021

Studiemiddag:                   vrijdag 25 februari 2022

Studiemiddag:                   woensdag 25 mei 2022

Studiemiddag:                   vrijdag 17 juni 2022

Studiemiddag:                   vrijdag 22 juli 2022

 

Verlofaanvraag:

Verlof kunt u aanvragen bij de administratief medewerkster. Zij zal dit voorleggen aan de directie middels een daarvoor bestemd formulier dat u op school kunt krijgen en tevens hieronder kunt downloaden. De directie zal dan aan de hand van de daarvoor geldende regels een besluit nemen. Deze regels kunt u hier nalezen: regelingen rond schooltijden en vakanties.

De administratief medewerkster zal de terugkoppeling van de directie met u afhandelen.

 

Formulier verlofaanvraag

Folder met informatie rondom verlofregeling

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren