Aanmelden van nieuwe leerlingen

Voor het eerst naar (een nieuwe) school.
Een spannende, maar ook leuke tijd. Een hele gebeurtenis: voor zowel het kind als de ouders! 

 

Kinderen die 4 jaar zijn, kunnen op onze school geplaatst worden. U kunt uw kind aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen. Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden. Als u uw kind heeft aangemeld, ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek, vaak is dit gesprek samen met een leidster van de peuteropvang of kinderopvang. Tijdens dit gesprek zullen algemene zaken besproken worden, maar kunnen ook punten naar voren komen die ons in staat stellen beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van uw kind. Kinderen die 4 jaar worden, zijn de dag na hun 4de verjaardag van harte welkom. Om de kinderen die nog geen vier jaar zijn al enigszins te laten wennen, is er de mogelijkheid deze kinderen 2 ochtenden voordat ze werkelijk als leerling de school bezoeken, als gast op school te ontvangen.

Is uw kind al ouder dan 4 jaar en wilt u uw kind bij onze school aanmelden dan krijgt u altijd een gesprek met onze interne leerlingbegeleidster. 

 

Hieronder treft u een aantal links aan naar documenten aan die u meer informatie over onze school verschaffen. 
        

                                                                                                                              
Klik op de link voor het aanmeldingsformulier. Stichting kom Leren I Aanmeldingsformulier.pdf

klik op de link voor de bijlage bij het aanmeldingsformulier: Stichting kom Leren l Bijlage bij aanmeldingsformulier.pdf
Klik op de link voor onze schoolgids 2019-2020: Schoolgids 2019-2020

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Manon Ackermans (managementteam) 
tel. 043-4506055

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren