Katholieke Oudervereniging Wijlre

De 'Katholieke Oudervereniging Wijlre' (KOW) is de oudervereniging verbonden aan                kow                    basisschool 'Op de 10 Bunder'.

 

Alle ouders en/of verzorgers van kinderen die de basisschool ‘Op de 10 Bunder’ bezoeken, zijn automatisch lid van deze vereniging. Het belangrijkste doel van de KOW is het bevorderen van de samenwerking en communicatie tussen de ouders en de school. Zij streeft ernaar op de hoogte te zijn van wat er leeft aan ideeën, wensen en meningen onder de ouders en/of verzorgers van de leerlingen. Zij wil daarbij opkomen voor de belangen van de ouders en de leerlingen. Tevens is de KOW betrokken bij diverse activiteiten, zoals vieringen en andere schoolevenementen.

 

Het bestuur van de KOW wordt ook wel de Ouderraad genoemd. Deze Ouderraad heeft regelmatig overleg met de schoolleiding, alsook met de MR (MedezeggenschapsRaad). De Ouderraad vergadert gemiddeld 5-6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor alle leden van de KOW. Een keer per jaar wordt een jaarvergadering voor alle leden c.q. ouders gehouden, waarbij het bestuur verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid, de ontplooide activiteiten en daarmee samenhangende financiën. Daarnaast is elk lid van de Ouderraad ook contactouder voor één bepaalde groep. Deze contactouder heeft overleg met de groepsleerkracht en is als zodanig betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van diverse activiteiten die in een bepaalde groep plaatsvinden.

 

Tenslotte, de leden van het bestuur van de KOW zijn tevens ambassadeurs van school en ondersteunen de leerkrachten en de schoolleiding actief bij het uitdragen van de visie van school. Zij spreken ouders aan in het geval van onduidelijkheden over de schoolvisie en/of huisregels en helpen mee de sterke punten van school te profileren. Voor alle ouders is het daarnaast ook mogelijk om de KOW activiteiten te ondersteunen door middel van: vervoer van kinderen tijdens activiteiten, helpen bij voorbereidingen of tijdens vieringen, meedenken voor nieuwe activiteiten, etc.

 

Correspondentie met de Oudervereniging kan naar het secretariaat van de K.O.W. worden verzonden:
Tienbundersweg 1, 6321 CP Wijlre, t.a.v. Secretaris KOW Op de 10 Bunder. 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren