Schooltijden en vakanties

Bij basisschool Op de 10 Bunder gaan elke werkdag de poorten van het schoolhek open om 8.15 uur. Dan mogen de leerlingen naar binnen komen. Om 8.25 uur gaat de eerste bel als teken dat we ons klaar maken om met de les te kunnen beginnen om 8.30 uur. Dan klinkt ook de 2e bel. 

 

De schooltijden van het continu rooster zijn:

 

groep 1 t/m 8

maandag t/m vrijdag: 8.30 uur - 14.00 uur

 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022-2023:

De vakanties en vrije dagen worden per schooljaar vastgesteld.

De zomervakantie wordt door het ministerie van onderwijs bepaald, waarbij een landelijke spreiding wordt beoogd (niet alle regio’s in dezelfde periode). Voor de overige data van vakanties conformeren wij ons aan het regionale vakantierooster.

De extra vrije dagen kan de school zelf bepalen.

 

Vakanties voor alle leerlingen (groepen 1 t/m 8)

Herfstvakantie                      maandag 24 oktober t/m zondag 30 oktober 2022

Kerstvakantie                       maandag 26 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie                maandag 20 februari t/m zondag 26 februari 2023
Meivakantie                          maandag 24 april t/m zondag 7 mei 2023 
Zomervakantie                     maandag 17 juli t/m zondag 27 augustus 2023

 

Vrije dagen voor alle leerlingen (groepen 1 t/m 8)

Studiedag:                             maandag 26 september 2022

Studiedag:                             woensdag 12 oktober 2022

Studiedag:                             maandag 5 december 2022

Studiedag:                             vrijdag 17 februari 2023 

Studiedag:                             maandag 27 februari 2023

Paasmaandag:                      maandag 10 april 2023

Koningsdag:                          donderdag 27 april 2023 (valt in de meivakantie)

Bevrijdingsdag:                      vrijdag 5 mei 2023 (valt in de meivakantie)

Hemelvaart:                           donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023

Pinkstermaandag:                 maandag 29 mei 2023

Studiedag:                             maandag 12 juni 2023 

Studiedag:                             dinsdag 13 juni 2023 

Studiedag:                             woensdag 14 juni 2023 

Studiedag:                             donderdag 15 juni 2023 

Studiedag:                             vrijdag 16 juni 2023

 

Afwijkende schooltijden voor alle groepen van 08.30 tot 12.30 uur

Studiemiddag:                     vrijdag 23 december 2022 

Studiemiddag:                     donderdag 16 februari 2023 

Studiemiddag:                     vrijdag 7 april 2023 

Studiemiddag:                     woensdag 17 mei 2023 

Studiemiddag:                     vrijdag 14 juli 2023

 

Verlofaanvraag:

Verlof kunt u aanvragen bij de administratief medewerkster. Zij zal dit voorleggen aan de directie middels een daarvoor bestemd formulier dat u op school kunt krijgen en tevens hieronder kunt downloaden. De directie zal dan aan de hand van de daarvoor geldende regels een besluit nemen. Deze regels kunt u hier nalezen: regelingen rond schooltijden en vakanties.

De administratief medewerkster zal de terugkoppeling van de directie met u afhandelen.

 

Formulier verlofaanvraag

Folder met informatie rondom verlofregeling

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences